• jjurczyk

    Metody obróbki metali

    Metal to powszechnie wykorzystywany przez człowieka materiał. Występuje w naturze w postaci charakterystycznych rud, które są wydobywane i przerabiane przez ludzi poprzez zastosowanie różnych procesów metalurgicznych. Bez metalu nasz świat wyglądałby dzisiaj zupełnie inaczej, nie byłoby produkowanych z niego maszyn, urządzeń, wielu materiałów budowlanych, a wznoszenie budowli takich, jakie obecnie znamy, byłoby niemożliwe. Współcześnie przemysł wykorzystuje około 80 różnych rodzajów metali, dlatego niezwykle ważne są metody, jakimi dysponujemy, aby je obrabiać. Continue reading